Mijlpalen ’21


Voor Laarbeek Schoon was 2021 een geweldig jaar. Het jaar waarin we zijn begonnen!

En me dunkt wat een succesvol eerste jaar:

• 1610 kilometer opgeruimd;
Gegroeid tot 56 vrijwilligers;
• 10 opschoondagen;
We leren elkaar als groep steeds beter kennen. Volop verbondenheid en sfeer;
Actief geworden op Facebook en Instagram;
Een fijne relatie met de omringende gemeenten ;
Een uitstekende samenwerking met initiatieven in andere gemeenten;
Eigen materialen verkregen;
Steeds meer naamsbekendheid;
Steeds meer bewustwording van de eigen rol van alle inwoners;

En we zijn nog maar nét begonnen…

Wij zien nog volop kansen voor 2022:
Relaties leggen met de talrijke reeds bestaande opschooninitiatieven in de kernen;
Met die kennis doelgerichter op de opruimdagen de route plannen;
Intensivering van het gebruik van de app ‘Helemaal groen’;
Op basis van die app samen beter afstemmen over gelopen / te lopen routes;
Nog meer vrijwilligers enthousiast maken om gedurende de maand zelf routes op te ruimen;


We zijn jullie super dankbaar. Dit hebben we samen gedaan.
En 1610 kilometer is natuurlijk pas het begin… We zijn flitsend uit de startblokken gekomen… en nu gaan we doorpakken voor onze missie: Laarbeek Schoon!

Team Laarbeek Schoon,
René, llse & Pauline


Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.